Napenjanje korozije v medenini

Medenina je na splošno zelo odporen proti koroziji. Tako kot mnogi drugi materiali in zlitine je tudi medenina v določenih okoliščinah lahko izpostavljena napetostnim korozijskim razpokam. Tukaj lahko preberete, zakaj je to pogosto posledica in kako se lahko izognete razpokam zaradi korozije zaradi napetosti.

Razkuževanje kot možen vzrok

Medenina je sestavljena iz bakra in cinka. V določenih okoliščinah lahko s tem materialom pride do selektivne korozije in s tem razrazdeljevanja. Posledično lahko nastane korozija v luknjah in pod določenimi neugodnimi pogoji tudi stresno korozijsko razpokanje.

Medenina z visoko vsebnostjo cinka je na splošno ogrožena, vendar so posebne zlitine zaščitene pred razcinkanjem, tudi če je medenina nenehno izpostavljena vodi. Pri nekaterih zlitinah tudi delovanje amoniaka, ki se je nabralo v zunanjem zraku, lahko prispeva k korozijskim razpokam zaradi napetosti.

V bistvu morajo biti izpolnjeni naslednji pogoji:

  • medenina zlitina mora biti dovzetna za korozijsko razpokanje
  • na kovinski del morajo delovati jasne in trajne natezne napetosti
  • V nekaterih primerih morajo na medeninasti del delovati dodatna sredstva, ki povzročajo korozijo
Namigi in poskusi Vedno se poskušajte konstruktivno izogibati nateznim napetostim z medenino ali poskrbeti za njihovo razbremenitev.